Klachten formulier

Persoonlijke gegevens

Naam
Vakantieadres
MM slash DD slash JJJJ

Klachtomschrijving

Geef een duidelijke omschrijving van de klacht. Vermeld hierin: De datum van de gebeurtenis, waar gaat het over, wanneer heeft het zich voorgedaan, waar heeft het zich voorgedaan en eventuele bijzonderheden rond de klacht.
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Toestemming(Vereist)

Huurvoorwaarden:

 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets / scooter in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht
  de fiets in goede staat te hebben afgeleverd. Derhalve is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade welke de
  huurder stelt door het gehuurde te hebben geleden.
 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets / scooter en zal zowel de
  reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
 • De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets/scooter contant aan de
  verhuurder worden voldaan.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets / scooter later dan
  overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op
  de inleverdatum.
 • Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de eventueel gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder
  terzake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele
  verschuldigde op de huurder te verhalen.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets / scooter.
 • De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets / scooter verzorgen.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Alle huurartikelen dienen vóór 18:00 uur ingeleverd te zijn. Uitzondering locatie Veerhaven daar kunt u de fiets /
  scooter inleveren tot de laatste veerdienst vanaf Ameland.
 • Het is ten strengste verboden om zich met 2 personen op de fiets te begeven.
 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets / scooter op het strand te begeven.
 • Bij elke voortijdige terugbezorgen blijft de volle huur gelden.
 • De door u gereserveerde fietsen / scooter, waarbij de reservering niet is betaald is, tenzij anders afgesproken, tot 11:00
  uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering..
  Voor het annuleren of wijzigen van een reservering hanteren wij de volgende condities:
 • Bij annuleren tussen de 3 weken en 8 dagen voor de gereserveerde datum bent u 25% van het gereserveerde bedrag
  verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 75% van het oorspronkelijke bedrag kosteloos annuleren.
 • Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 50% van het laatst gereserveerde bedrag
  verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 50% van het aantal kosteloos annuleren.
 • Indien u de fietsen op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in
  rekening te brengen.
 • Als u de fietsen wilt laten bezorgen is een minimale fietshuur van 3 dagen vereist tenzij anders overeengekomen.
 • Mocht er onverhoopt een beschikbaarheidsprobleem zijn kunnen wij u een alternatief aanbieden
  Bagagevervoer:
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage.
 • De bagagevervoer kost €5,- ongeacht het aantal personen per reservering.
 • U dient 1 dag voor vertrek door te geven met welke boot u terug gaat.
 • U dient een half uur voor de oorspronkelijke vertrektijd van de afgesproken veerdienst aanwezig zijn.
 • De bagage dient gelabeld te zijn met onze gele bagagelabels.
 • Indien wij op de dag van uw vertrek of op een speciale tijd uw bagage moeten regelen kan er een vergoeding voor
  gevraagd worden.
 • Max 2 bagagestukken (koffer of tas) per persoon.
 • Kinderwagens / wandelwagens nemen we ook mee
 • Max gewicht 20 kilo