Huurvoorwaarden:

 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd. Derhalve is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade welke de huurder stelt door het gehuurde te hebben geleden.
 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
 • De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder worden voldaan.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum.
 • Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de eventueel gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder terzake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
 • De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Alle huurartikelen dienen vóór 18:00 uur ingeleverd te zijn op de vestigingen Nes, Ballum, Hollum, De Kaap. Bij de boot kan men de fietsen inleveren tot een half uur voordat de laatste boot vertrekt.
 • Het is ten strengste verboden om zich met 2 personen op de fiets te begeven.
 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.
 • Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 • De door u gereserveerde fietsen, waarbij de reservering niet is betaald staan, tenzij anders afgesproken, tot 11:00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering..
 • Voor het annuleren of wijzigen van een reservering hanteren wij de volgende condities:
  – Bij annuleren tot 3 weken voor de gereserveerde datum berekenen wij geen kosten.
  – Bij annuleren tussen de 3 weken en 8 dagen voor de gereserveerde datum bent u 10% van het gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 90% van het oorspronkelijke aantal kosteloos annuleren.
  – Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 30% van het laatst gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 70% van het aantal kosteloos annuleren.
  – Indien u de fietsen op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.
 • Als u de fietsen wilt laten bezorgen is een minimale fietshuur van 2 dagen vereist tenzij anders overeengekomen.
 • Mocht er onverhoopt een beschikbaarheidsprobleem zijn kunnen wij u een alternatief aanbieden

Bagagevervoer:

 • wij zijn niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage.
 • u dient 1 dag voor vertrek door te geven met welke boot u terug gaat.
 • u dient op het hele uur aanwezig te zijn (vb 13:00 boot, 12:30 aanwezig zijn)
 • indien wij op de dag van uw vertrek of op een speciale tijd uw bagage moeten regelen kan er een vergoeding voor gevraagd worden.